Ochrona prywatności

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony https://lvivcroissants.com/pl/, Sp. z o.o. z siedzibą przy alei Jerozolimskiej, nr 85, lok. 21, miejsc. Warszawa, kod 02-001, poczta Warszawa, kraj Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653866, NIP: 9452200771, REGON: 366139941.